KOOPERATİFİMİZDE YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

28.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, ORTAKLAR TARAFINDAN DİVAN BAŞKANLIĞINA SUNULAN DİLEKÇE İLE GENEL KURUL GÜNDEMİNE EK OLARAK YÖNETİM VE DENETLEME KURULU SEÇİMİ GÜNDEM MADDESİNE EKLEND. YAPILAN SEÇİM SONUCUNDA ÜMÜT YETİŞİR, AHMET ABAY, SELAHATTİN İPEK, SATI AKBULU VE GÜLTEKİN DEMİREL KOOPERATİFİMİZİN YÖNETİM KURULUNA 1 (BİR) YILLIĞINA SEÇİLMİŞLERDİR

YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ AŞAĞIDADIR.

KOOPERATİF BAŞKANI   ÜMÜT YETİŞİR

BAŞKAN YARD.                AHMET ABAY

MUHASİP ÜYE                  SELAHATTİN İPEK

ÜYE                                    SATI AKBULUT

ÜYE                                    GÜLTEKİN DEMİREL OLARAK GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMIŞTIR.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.